انقلابی بودن

مردم هیچ گاه به نخبگان بدی (مانند بنی صدر)اعتماد نمی کنند این نخبگان و خواص جامعه بودند که مردم را به اشتباه انداختند مردم به رهبران اجتماعی خودشان اطمینان داشتند به انقلابیون اعتماد داشتند این انقلابیون بودند که به خودشان اعتماد نداشتند.
در بعضی سخنان امام (ره)صریحا می بینیم که نسبت به انقلابی عمل نکردن انقلابیون در ابتدای انقلاب شدیدا اعتراض داشتند و از مردم عذرخواهی کردند.
حضرت امام (ره) می فرمودند: اگر قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم تمام مجلات و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم،حزب های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم رؤسای آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم و چوبه های دار را در میدان های بزرگ بر پا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم این زحمت ها پیش نمی آمد من از پیشگاه خداوند متعال و مردم عزیز عذر می خواهم خطای خودمان را عذر می خواهم ما مردم انقلابی نبودیم دولت ما انقلابی نیست،ارتش ما انقلابی نیست،ژاندارمری ما انقلابی نیست،شهربانی ما انقلابی نیست،پاسداران ما انقلابی نیستند من هم انقلابی نیستم.
نخبگان و خواص اوایل انقلاب برائت و بیزاری شان از غرب مانند برائت و بیزاری از مارکسیسم و لیبرالیسم نبود. نخبگان اوایل انقلاب می گفتند ما نمی توانیم کشور را تنها با استفاده از تجربیات اسلامی اداره کنیم و باید از تجربیات علمی و روز هم استفاده کنیم.(معنی تجربیات علمی همان استفاده از تجربیات و فرهنگ غربی است.)
نخبگان اوایل انقلاب دو اثر داشتند از یک سو اثر روی امام می گذاشتند از یک سو اثر روی مردم می گذاشتند نخبگان واسطه ی بین امام و مردم هستند.
امام می فرمودند یک سری کارها به من تحمیل می شد.
شهید بهشتی در مقابل اتهامات و تهمت ها این قدر مظلومیت تحمل کردند تا این که بنی صدر رسوا شود.
نقش نخبگان بسیار مهم  و کلیدی است که در کنار امام  و ولی خودشان باشند، امام علی (ع) أین عمارها و أین ذوالشهادتین می گفتند و گریه می کردند و با دست به صورت خودشان می زدند یعنی اگر آدم امیرالمؤمنین هم باشد بدون نخبگان این مظلومیت را هم پیدا می کند.
رشد بنی صدر نتیجه ی بی بصیرتی و انقلابی عمل نکردن نخبگان اوایل انقلاب بود. نخبگان اشتباه کردند که از بنی صدر حمایت کردند و اشتباه آن این بود که می گفتند کسی باید جامعه را اداره کند که در خارج تحصیل کرده باشد البته این موضوع امروزه هم وجود دارد اما کم رنگ شده است. وقتی که نخبگان علیه بنی صدر صحبت کردند مردم هم علیه او شعار دادند و علیه او تظاهرات کردند.
پیامبر اکرم (ص):بارها در مورد فتنه های آخرالزمان و قبل از ظهور صحبت کرده اند. از فتنه های آخرالزمان بدتان نیاید فنته های آخرالزمان منافقین را نابود می کند.

/ 0 نظر / 15 بازدید