مراحل انقلاب

جامعه اسلامی وقتی که تشکیل می شود در مرحله اول مؤمنان با کافران مبارزه می کنند در مرحله دوم بعد از پیروزی بر کافران که ما در مبارزه با کفار (صدام)پیروز شدیم  .مبارزه با منافقین آغاز می شود که مبارزه ایمان و نفاق است نفاق چیست؟ یه قسمتی از دین را قبول داره  نمی گیه همه ی دین را قبول ندارم اون قسمتی از دین را که قبول نداره به هزار دلیل پنهان می کند، به هزار صورت پنهان می کند و بعد به یه صورت هایی حق و باطل را به هم می آمیزد و یه اسلام التقاطی ارائه می دهد جامعه ما دوران مبارزه با نفاق را هم پشت سر گذاشته است دوران مبارزه با نفاق دوران حرف های دو پهلو زدن است دوران حرف های مبهم زدن است دوران یکی به نعل و یکی به میخ زدنه از طرف نخبگان در دوران نفاق عده ای از نخبگان باید از آبروی خود هم بگذرند و ببیند حق را بگویند.
مرحله سوم مبارزه مؤمنان با مؤمنان فرا می رسد. دوران مبارزه نکردن مؤمنان با مؤمنان، دوران تعامل مؤمنان با مؤمنان است. دو گروه مؤمن سر چی مبارزه می کنند؟ نزاع سر اینه که کدام حکم و مفهمو دینی امروز اولویت دارد. در احکام دینی هیچ حکمی نیست که با دیگری یکسان باشد،حفظ نظام از نماز واجب تر است این اندازه گیری را حضرت امام فرمودند.
الآن ما ضد ولایت نداریم کسانی هستند که آداب ولایت مداری را بلد نیستند و دارند برای نظام مشکل ایجاد می کنند. در این دوران اصل های قانون اساسی با هم یکسان شمرده می شوند. حضرت امام (ره) می فرمودند:که اصل ولایت فقیه اهمیِّتش از دیگر اصل های قانون اساسی بیشتر است.
انقلاب ما در سال 57 ضد استبداد بود،30 سال ضد استکبار و الآن ضد استعلاء(خود بزرگ بینی های موهوم) عمل می کنیم. بعضی ها از این که مردم به اون ها رأی ندادند و اون ها را نخواستند ناراحت شدند یا این که کوچکتر ها رأی آوردند ناراحت شدند. مقام معظم رهبری می فرمایند:این انقلاب همان قدر که مال جوان های 57 بود مال جوان های امروز هم است ما یه دوره ای دوران دفاع مقدس از جسم انقلاب داشتیم الآن دوران دفاع مقدس از روح انقلاب داریم. از اول انقلاب تا الآن حرکتی از مصلحت به حقیقت داشتیم.نظام ما یک نظام ولایی است جمهوری اسلامی یعنی یه نظام ولایی است،اوج جمهوریت در یک حکومت ولایی است و اصلا اگر ولایت نباشد جمهوری یک مفهوم خنده دار است،هیچ آدم عاقلی نمی پذیرد که مردم بتوانند بدون نظارت ولایت بر سرنوشت خودشان مسلط باشند.
تحلیل از اول انقلاب تا الآن را در ارتباط با مفهوم ولایت داریم که روند 30 ساله روند کاهش تحمیل نخبگان بر ولایت بوده . امام علی (ع) به ابن عباس می فرمایند تو می تونی به من مشورت بدی ولی اگر من قبول نکردم تو باید از من اطاعت کنی.
از آغاز انقلاب تا کنون روند جدایی ما از تمدن غرب آغاز شده و کماکان ادامه دارد. بعضی ها بعد از انتخابات سال 88 گفتند این حرف امام (ره)غلط است که میزان رأی مردم است آن ها می گویند میزان رأی نخبگان است آینده نگری امام (ره) را ببینید که می دیدند روزی را که عده ای بگویند میزان رأی نخبگان است.


/ 0 نظر / 15 بازدید